Uniwersytet Śląski
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Chemii
ul. Szkolna 9
Katowice 40-003